Top

บริการด้านบรรจุภัณฑ์และฉลาก


บริการด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากเครื่องสำอาง ให้คำปรึกษาลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถเลือกแบบบรรจุภัณฑ์มาตรฐานของโรงงานหรือแบบอื่นๆ ได้ตามต้องการ พร้อมทั้งบริการออกแบบและพิมพ์ฉลากผลิตภัณฑ์